Tim za demokratizaciju društva

Demokrate Srbije

Vojislav Janković

Vojislav Janković

Predsednik Demokrata Srbije

Dragoslav Šumarac

Dragoslav Šumarac

Zamenik predsednika

Milica Slijepčević

Milica Slijepčević

Potpredsednica

Petar Radojčić

Petar Radojčić

Potpredsednik

Milivoj Petrović

Milivoj Petrović

Potpredsednik

Ljubomir Mazalica

Ljubomir Mazalica

Predsednik Pokrajinskog Inicijativnog odbora

Igor Momčilović

Igor Momčilović

Sekretar