Misija

Demokrate Srbije

Stvaramo Srbiju kao demokratsku državu u kojoj su na najvišem nivou ostvarena načela slobode, pravde i jednakosti.
Zalazemo se za Srbiju kao otvoreno društvo, društvo tolerancije, solidarnosti i poštovanja različitosti.
Naš cilj je društvo koje podstiče i neguje kritičku misao, društveni dijalog i konsenzus oko najvažnijih nacionalnih pitanja.
Borimo se za razvoj koji se temelji na znanju i stručnosti koji bi omogućio ravnomeran regionalni razvoj, na dobrobit svih građana, a ne korist pojedinca.
Obrazovanje mora biti prilagođeno potrebama savremmenog vremena i jednako dostupno za sve.
Za Demokrate Srbije kultura je pretpostavka opšteg društvenog napretka.
U Srbiji ostaju mladi jer im ona pruža šansu za ostvarenje sopstvene kreativnosti i znanja.
Radimo na tome da Srbija postane ravnopravna članica zajednice evropskih naroda.
Čuvamo Srbiju kao idealno mesto za život sa zdravom životnom sredinom.