Da li ste znali da to što je porodično nasilje prepoznato u Krivičnom zakoniku Srbije zasluga je višedecenijske borbe feministkinja? Neke žene sedele su u prvim skupštinskim redovima i imale su moć i strast da unaprede živote žena