Демократе Србије оцењују да је став ВКС-а од 16.09.2021. године о дозвољености наплатe накнадe за обраду кредита и премију осигурања кредита код НКОСК резултат притиска извршне власти и банака које послују у Србији. ВКС је употребом термина допуна у потпуности изменио свој став из 2018. године. Свима је познато да се допуњује празнина или нека недореченост, а ВКС допуном у потпуности мења свој став. До недавно ВКС је појединачним ревизијским одлукама примењивао став из 2018., који је поптуно супротан сада заузетом ставу! Очекујемо да ВКС одмах саопшти на чију иницијативу је правни став допуњен и објасне зашто су променили правни став.

Захтевамо од ВКС да одговори на следећа питања:

1. Ко ће грађанима Србије надокнатити штету? Подсећамо да су масовне тужбе против Банака поднете након става од 22.05.2018. којим је ВКС обавестио све у Србији да су им банке незаконито наплаћивале трошкове обраде кредита и премију осигурања кредита.
2. Да ли се ствара праксa да уколико странке желе да закључе ништав уговор, исти није ништав?
3. Зашто грађани плаћају премију у уговору о осигурању у коме не учествују, и зашто двоструко обезбеђују банке јер поред обезбеђења кредита хипотеком грађани морају да плате и премију осигурања кредита?
4. Како то субјект може да захтева трошкове које не мора да доказује сауговарачу, али ни суду? Зашто би се ово односило само на Банке? Да ли се овај став проширује на све субјекте пословања, да сви могу својим корисницима да наплаћују трошкове тако што ће исте измислити? Нарoчито се у овом ставу види корумпираност ВКС, јер судска пракса показује да банке, као тужени у судским споровима, НЕ ЗНАЈУ да објасне које трошкове имају или које услуге нуде грађанима приликом закључивања уговора о кредиту.

ВКС је за 3 године донео два дијаметpално супротна става, навео велики број грађана да поднесу тужбу, те оваквим ставом им проузроковао озбиљну штету а банкама донео корист, па за овакво понашање свакако мора сносити одговорност! Посебно је опасно што је ВКС пратио све мањкавости објашњења својих ставова банака како би их овим ставом исправио и на крају забранио утврђивање кључне чињеницe у овим поступцима, да ли је банка имала трошкова или коју је то услугу пружила! Од 16.09.2021. године ово је једина чињеница коју је забрањено утврђивати пред судовима у РС!Свима je јасно да су банке и извршна власт утицали на овакав у праву незабележен обрт било ког суда, те је тиме нарушено начело правне сигурности, поделе власти и заштите права грађана. Кад судови више не могу да заштите правни поредак Републике Србије, угрожени су темељи државе. Судови без интегритета и власт без контроле угрожавају темеље државе. Демократе Србије позивају све грађане да не пристану на урушавање наше државе.