Nikola Lunić, član predsedništva Demokrate Srbije o saradnji sa NATO.